Medal Ribbons

Red white blue medal ribbon

Red white blue medal ribbon

0.55

Blue white medal ribbon

Blue white medal ribbon

0.55

Red white medal ribbon

Red white medal ribbon

(20 or fewer items) 0.60 (21 to 50 items) 0.54 (51 to 100 items) 0.48 (101 or more items) 0.42

Green white medal ribbon

Green white medal ribbon

0.55

Black white medal ribbon

Black white medal ribbon

0.55

Black yellow medal ribbon

Black yellow medal ribbon

0.55

Blue yellow medal ribbon

Blue yellow medal ribbon

0.55

Black red medal ribbon

Black red medal ribbon

0.55

Blue red medal ribbon

Blue red medal ribbon

0.55

Green medal ribbon

Green medal ribbon

0.55

Yellow medal ribbon

Yellow medal ribbon

0.55

Orange medal ribbon

Orange medal ribbon

0.55

Red medal ribbon

Red medal ribbon

0.55

Pink medal ribbon

Pink medal ribbon

0.55

Purple medal ribbon

Purple medal ribbon

0.55

Blue medal ribbon

Blue medal ribbon

0.55

White medal ribbon

White medal ribbon

0.55

Green medal ribbon

Green medal ribbon

0.55

Black red medal ribbon

Black red medal ribbon

0.55

Navy blue medal ribbon

Navy blue medal ribbon

0.55

Maroon medal ribbon

Maroon medal ribbon

0.55

Maroon white medal ribbon

Maroon white medal ribbon

0.55

Orange white medal ribbon

Orange white medal ribbon

0.55

Navy white medal ribbon

Navy white medal ribbon

0.55

Rainbow medal ribbon

Rainbow medal ribbon

0.55

Red gold medal ribbon

Red gold medal ribbon

0.55

Maroon gold medal ribbon

Maroon gold medal ribbon

0.55

Green yellow medal ribbon

Green yellow medal ribbon

0.55

Chequered medal ribbon

Chequered medal ribbon

0.55